Veri tabanı bilgisayarın koleksiyon, kütüphane sistemidir. Yani bilgisayara aktarılan, oluşturulan her bir bilginin depolanması anlamına gelir. Veri tabanı kontrolünü sağlayan sisteme veri tabanı yönetim sistemi (DBMS ) denilmektedir. Bilgisayar hard disk üzerine kaydedilen tüm bilgilere erişim sağlama, değiştirme, kontrol etme, organize etme gibi faaliyetlerde bulunmak için sorgulama sistemi geliştirilmiştir. Tablolama sistemi ile veri tabanı sorgulama işlemi gerçekleşmektedir. Bu işlem çok zor olmasa da çok da kolay değildir. Bazı kodlama, komut sistemlerine ve sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Veri tabanında bulunan bilgilere ulaşmak için sorgu dili olarak kullanılan SQL kullanılmaktadır.

Veri Tabanı Gelişimi

1960 yıllarında başlayan ve günümüzde hâlâ kullanımına devam edilen veri tabanı modelleme yöntemi ile oluşmuştur. Ağaç modeli üzerine geliştirilen sistem, tıpkı ağaç dalları gibi hayal edilerek  bir işlemden birçok bilgi ağı, bilgi dalına erişim sağlanması, beslenmesi hedeflenmiştir. Geçmişten günümüze türlü çeşitleri oluşan ve gelişim gösteren veri tabanı günümüzde depolama, kodlama, yönetme, birleştirme, bulut, NoSQL ve kendi kendini yöneten veri tabanları olarak çeşitlilik göstermektedir.

Veri Tabanı Çeşitleri

Veri tabanı kullanım işlevine ve ihtiyaca göre birçok çeşitlere ayrılmaktadır. Veri tabanları ihtiyaçlara göre tasarlanan modelleriyle de bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kullanılan veri tabanı türleri;

İlişkisel Veri Tabanları: 80’ li yılların sonunda başlayan 90’ lı yılların başında sıkça kullanılan veri tabanı türü. Satır, sütun ve tablodan oluşmaktadır.

Nesne Odaklı Veri Tabanı: En esnek haliyle bilgilerin erişime sağlanması hedeflenir.

Dağıtılmış Veri Tabanı: Birçok dosyadan oluşan fakat farklı yerlerde bulunan dosyalardan oluşup farklı ağlara yayılan depolama sistemi.

Veri Ambarı: Verilerin kütüphanesi. Veri havuzundan gerekli olan veriyi sorgulama sistemi ile getiren veri tabanı türü.

NoSQL Veri Tabanı: İlişkisel veri tabanının tamamen zıttı olarak tasarlanmıştır. Yeni tasarlanmış ya da hiç tasarlanmamış verilerin saklanmasını sağlar.

Grafik Veri Tabanı: Saklanacak verileri birimler olarak değerlendirerek saklama yöntemidir.

OLTP Veri Tabanı: Analitik olarak tasarlanmış ve birçok kullanıcının aynı zamanda farklı işlem yapmasına olanak sağlayan veri tabanıdır.

Açık Kaynak Veri Tabanı: Kaynak kodunun açık olarak ifade edilmesi sistemine açık kaynak denilmektedir. SQL veri tabanı bu şekilde çalışır.

Bulut Veri Tabanı: Geleneksel ve servis veri tabanı olarak ayrılır. Yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış berilerin depolanması ile ortaya çıkan özel ya da genel oluşum platformudur.

Belge Veri Tabanı: Belge oluşumu olan dosyaların saklanmasını sağlayan JSON biçimli veri tabanıdır. Modern ve gelişmiş bir kullanım sağlar.

Kendi kendini Yöneten VeriTtabanı: Son teknoloji ile üretilen ve kullanıma sunulan veri tabanıdır. Otonom sistem çalışması olarak da anlatılabilir.

Veri Tabanı Ne İşe Yarar?

Veri tabanı dijital ortamda depolama sistemidir. Bu sistem kullanıcılara birçok kolaylık sağlar. Bu sayede büyük işletmeler, kamu sektörü ve birçok alanda kullanılmaktadır. Veri depolama sayesinde birçok işlem bir kanaldan yönetilmektedir. Veri tabanının birçok yararları bulunmaktadır. Veri tabanı ne için kullanılır ya da ne işe yarar sorularının cevapları birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

Bilgisayara depolanmak istenen verilerin yedeklenmesini sağlar. Yetki dâhilinde olmadan bilgilere erişim yapılmaz bu yüzden kısıtlama özelliği bulunmaktadır. Verileri sorgulama, raporlama, ekleme ve çıkarma işlemleri yapabilme sağlanır. Tabloların kayıt edilmesi işlemi yapılmaktadır.

Veri tabanının amacı kullanılan verilerin tutulmasıdır. Veri tabanı bu verileri tutar, saklar ve gerekli yerlerde kullanır. Kullanım aşaması bu şekildedir. Veri tek bir yerde tutulmayarak birçok birim tarafından gerekli komutlar ve kodlarla tanımlanır. Her veriye özel ID bulunmakta bu sayede kolay olarak kimlik doğrulaması gibi bilgi doğrulaması da yapılmaktadır. Bilgi kümelenmesinde SQL ve DML komut dilleri kullanılmaktadır. Kendi içerisinde birimlere ayrılan her bir veri uygun bölümlerde muhafaza edilmektedir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Nedir?

Veri tabanını kontrol eden geliştiren ve yöneten sisteme veritabanı yönetim sistemi adı verilir. Yönetim sistemleri; uygulamanın kontrolü, raporların işletimini, rapor oluşumunu, sorgu iletme, form oluşturma işletme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Oracle database en çok kullanılan yönetim sistemidir. IBM DB2, Informis, Microsoft Access, Microsoft Visual FoxPro, Teradata, CSQL, OpenLink Virtuoso yaygın kullanılan sistemlerdir.

Veri Tabanı Kullanım Zorlukları ve Problemleri

Veri tabanı birçok kurum ve kuruluşta kullanım sağlamaktadır. Bu yüzden birçok zorluk ve problemlerle karşılaşmaktadır.

Veri Tabanı Güvenliği: Gelişen teknoloji ile bazı problemlerde oluşmaktadır. Bu problemlerin başında güvenlik sorunu yer almaktadır. Veri güvenliğinin depolanması ve güvenlik altında tutulması için birçok yöntemle önlem alınmaktadır. Bu sayede veri tabanı güvenliği son düzeyde sağlanarak güvenli altyapı oluşturmaktadır.

Sayısal Sınırlar Kaldırma Yöntemi:  Büyük firmalar ve işletmeler tarafından güvenli bir şekilde kullanılan veri tabanı, veri yönetimi alternatifleri ile gelişmektedir.

Veri tabanı yönetiminde bakım işlemleri ve önleyici faaliyetler bulunmaktadır. Veri tabanı kullanım alanındaki artışa bağlı olarak gelişen sorunlarda yazılım yükseltme, güncelleme ya da yama işlemleri ile çözüm sağlanabilmektedir.

Son teknoloji ile geliştirilen kendi kendini yöneten veri tabanı sayesinde otomatik olarak birçok işlev yerine getirilmektedir. İş gücü ile yapılan birçok işlem otomasyon yöntemi tarzında komutlarla otomatik olarak sağlanmaktadır. Sistemin en çok tercih sebebi ise oluşabilecek güvenlik problemlerini algılayabilme özelliği ile güvenlik faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Veri Tabanına Neden İhtiyaç Duyulur?

Veri tabanı yazılımcılar tarafından program kodlama verileri üzerinde depolanarak işlemlerin halledilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Veri tabanının en güzel tarafı verileri depolama ve sonradan kullanabilme durumudur. Veri tabanı hard disk kaydı sayesinde istenilen zaman arama, sorgulama sağlayarak veriye ulaşılabilmektedir.

İlişkisel Veri Tabanı Nedir?

İlişkisel veri tabanı, karşılıklı ilişki içerisinde bulunan verileri saklayarak iletişim içerisinde erişim sağlayan veri tabanı türüdür. İlişkisel veri tabanında bulunan her satıra anahtar denilmektedir. Veriler arası ilişki kurmayı kolay hale getiren her verinin değeri olmasıdır. Değerler birbiri ile ilişki kurar. İlişkisel veri tabanı modeli tablo görünümünde düşünülmelidir. Belli kurallar bütününde erişebilirlik sağlanmaktadır. Otomatik olarak tablo içerisinde veri tabanı kendisini koruma altına alabilir ya da bu şekilde saklayarak düzeltme sağlamaya izin vermeyebilir. İlişkisel veri tabanı birçok alanda kullanılabilmektedir. Alışveriş sitelerinde, ürün takibinde, depo alanlarında stok kontrolünde, sayımlarda, büyük firmalarda kullanılmaktadır. İlişkisel veri tabanı güvenlik olarak da verilerini oldukça sorunsuz saklamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte veri tabanlarının içeriği ve özellikleri de güncellenmektedir. Bu sayede kullanım alanına göre farklı türde ve özellikte veri tabanı türleri ortaya çıkmaktadır.

Oracle Veri Tabanı

1977 yılında kurulumu gerçekleştirilen Oracle yazılım şirketi günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. Microsoft’ tan sonra en büyük firma olan Oracle, dünya çapında kullanılan veri tabanı şirketidir. Oracle yazılımı veri tabanı üzerinde çalışan bir üründür. Veri tabanı paketleri içerisinde Oracle veri tabanı paketi de yer almaktadır. Oracle veri tabanı için birçok alternatifler bulunmaktadır. Genellikle büyük şirketler tarafından kullanılan Oracle veritabanı ilişkisel veri tabanı sistemidir. Oracle sadece veri tabanı olarak değil aynı zamanda uygulama geliştirici olarak da kullanılmaktadır. Oracle veri tabanında işlem ne kadar yoğun ve büyük olsa da çalışma hızı oldukça fazladır. Bu yüzden kurumsal şirketler tarafından tercih edilmektedir. Oracle veri tabanı paketleri içerisinde farklı fiyatlandırmalarda paketler bulunmaktadır. Ekonomik tercih etmek isteyenler için ekonomik paket seçeneği vardır. Yüksek düzeyde veri depolama koruma işlemi sağlayan Oracle veri tabanı sayesinde birçok firma güvenli bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. Oracle büyük boyutlardaki verileri depolayarak bu depolama alanlarının ayarlanma düzeltme yapma imkânları sunmaktadır. 7/24 çalışmaya devam dilebilir ve hızı düşüşe geçmez. Aynı anda farklı ve birçok kullanıcı ile kullanılmaktadır. İsim ve parola ile kurularak kullanıma başlanmaktadır. Yetkisiz kullanıma izin vermeyerek üstün güvenlik hizmeti sunmaktadır. Standartlara uyumlu geliştirilen yazılım ile veri de kullanılan diller de uyum içindedir. Oracle kendi içinde sürekli güncelleme ve farklı sürümlerle yerini korumaya devam etmektedir. Oracle ve MYSQL veri tabanında en çok kullanılan veri tabanı yazılım ürünleridir. Oracle veri tabanı için birçok alanda kurslar bulunmaktadır. Yazılım ve kodlama alanında verilen kurslar ile SQL arama dilleri öğrenilerek geliştirilmektedir. Teknoloji gelişimi ile birlikte veri tabanı kullanımı oldukça yaygınlaşarak birçok iş alanında kolaylık sağlamaktadır. Veri tabanında depolama işlemleri ile yıllar sonra da kullanılacak bilgiler saklanarak kullanılabilmektedir.

  • MYSQL Nedir? MYSQL Nedir?
  • W3C Nedir? Ne İşe Yarar? W3C Nedir? Ne İşe Yarar?