World Wide Web, 1990’lı zamanlarda Tim Berners Lee’nin Cern’de yaptığı araştırmalarının sonuçlarına daha kolay erişim sağlanması için geliştirilmiştir ve bugün vazgeçilmez derecede önem taşımaktadır. İnternet artık teknolojinin de her geçen gün gelişmesiyle sosyal hayattan eğitime, eğitimden ticarete, ticaretten iletişime, iletişimden yönetime kadar bilgiye kolayca ulaşmamız gereken alanda kullanılmaktadır. Her gün çok daha ilerleyen teknolojik gelişmeler ışığında 1995 senesinden bugüne kadar Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 olmak üzere sırasıyla pek çok farklı internet dönemi gelişmiştir. Web 4.0 dönemi de 2020 ile başlamış ve takip eden 10 sene boyunca insanlar bu teknoloji ile interneti kullanacaklardır.

Web 4.0’ın Anlamı Nedir?

Web 4.0, Web 3.0 devri sonrasında başlayan internet çağıdır. Eğitimden teknolojik gelişmelere kadar pek çok alanda devrim niteliği taşıyan Web 4.0 ile fiziki diskler yerlerini sanal ağlar aracılığıyla etkileşim kuran yapay zeka işletim sistemlerine bırakmıştır. Sadece bir saniyelik bir zamanda 100 gigabit bağlantıyla bant ilişkisinde tüm veriler yapay zeka ile işlenecektir.

Web 4.0 ile insan beyni ve makineler birbirine paralel şekilde hareket sağlayacak ve makineler direkt olarak insan beyni ile etkileşim kuracaktır. Yapay zeka adeta insan beyni gibi veriyi algılayacak ve sayesinde internet kullanıcıları istediklerine, ilgi alanına giren sonuçları içeren verilere kolayca ulaşabileceklerdir. İnternet kullanıcılarının zamanla değişim gösteren isteklerine göre yapay zeka da yenilenecektir. Gerçek yaşam böylece sanal ortamda kendini yaşatacak ve Web 4.0, ilerleyen zamanlarda daha da gelişerek zenginleştirilmiş gerçeklikten de faydalanacaktır. Bulut bilişim önem kazanacak ve yerel diskler tercih edilmediğinde veriler bulut bilişimde yaşayacaktır. Çünkü Web 4.0 ile koskoca kütüphanelerde yer alan devasa büyüklükteki tüm bilgiler minik disklere sığacak boyutta revize edilebilecektir.

Önümüzdeki dönemlerde bilgisayarlar ve telefonlar yerlerini Web 4.0’ın getirisi olarak karşımıza çıkan sanal gerçekliğe bırakacaklardır.

Web 1.0 Ne Anlama Gelir?

1995 yılında kullanılmaya başlayan ve internet devriminin ilk aşamasını oluşturan Web 1.0, World Wide Web’i yaratan Tim Berners Lee tarafınca oluşturulmuştur. İnternetin ilk dönemidir. 2000 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Web 1.0 döneminde internet kullanıcıları pasif bir durumdaydı. İnterneti bilgiye erişebilmek için kullanabiliyorlar ancak içerik ekleyemiyorlardı. Bilgi ekleme ya da yorumda bulunma yetkilerine sahip değillerdi. İnternet sitesini yöneten kişinin eklediği içeriğe müdahale edilemezdi. Özetle internet sadece sabit içeriklerden oluşan bir okyanustu.

Web 2.0 Ne Anlama Gelir?

Web 2.0, Web 1.0’ın oluşturucusu tarafından değil O’Reilly ve MediaLive International tarafınca geliştirilen dönemdir. Kullanım süresi 2000 ile 2010 dilimidir. Bu dönemde Web 1.0 aksine kullanıcıların içerik yaratmak, yorum yapmak, etkileşim kurmak, paylaşımda bulunmak gibi yetkileri vardır. Bu dönemde kullanıcılar sanal günlüklerini tuttukları bloglar açmış ve bugün hâlâ çok sık kullanılan Youtube, Twitter, Wikipedia, Instagram, Facebook gibi revaçta olan web siteleri kurulmuştur. İnternet kullanıcıları; video, görsel ve bilgi içeriklerini paylaşabildiler. Böylece internetin parçası oldular. Kendilerini duyurabilmeleri mümkün oldu.

Web 3.0 Ne Anlama Gelir?

Bu dönem Web 2.0 sonrası olması dolayısıyla 2010 yılı ile 2020 arası dönemi kapsayan internet dönemidir. Bir diğer adı semantik webdir. Bill Gates tarafından yapay zekalı dönem olarak tanımlanmıştır. Kontrol bu dönemin internetinde kullanıcıdan çok yapay zekadadır. Yapay zeka adeta insan beyni gibi interneti yönetebilir ve çözümleyebilir. Web 3.0 ile kişiselleştirilen akıllı robot teknolojisi insan beyni gibi bilgileri okuyup anlayabilmiş ve internet kullanıcıları için en doğru içerikleri verilerle sunmuştur.

İlgili İçerik: Endüstri 4.0 ve Muhasebe Denetimi İlişkisi

  • RAR Nedir? RAR Dosyası Nasıl Oluşturulur? RAR Nedir? RAR Dosyası Nasıl Oluşturulur?
  • SMTP Hizmeti Nedir? Ne İçin Kullanılır? Nasıl Çalışır? SMTP Hizmeti Nedir? Ne İçin Kullanılır? Nasıl Çalışır?