Türkçeye çevrildiğinde “Üstün metin transfer protokolü” anlamına gelen Hyper Text Transfer Protokol ve pek çok insanın kısaltılmış hâli “http” ile dile getirdiği http, internet üzerinde bir bilginin sunuculardan kullanıcılara nasıl ve ne şekilde aktarılacağını gösterir. Bu işlemler elbette belirlenmiş birtakım kurallar ile yöntemler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi insanları merak ettikleri konuların bilgilerine ulaşmak için arama motorlarına soru sormaya yönlendiriyor. Artık bilgi aratıldığında pek çok farklı arama motorundan faydalanılsa da ulaşılan linke tıklandığında web sitesinin açılma esnasında tarayıcılar otomatik olarak http’yi koyar. Bunun sebebi ise insanların sunucular vasıtası ile pek çok farklı web sitesi içinde indirme yapmak istendiğinde http yolu ile bir istek ya da bir talepte bulunmuş olmalarıdır. Sunucular bu noktada görev üstlenmiş olurlar. Herhangi bir internet sitesine giriş yapıldığında sunucu bu isteği http bünyesinde verilen bir komut olarak anlar ve söz konusu komuta göre indirme işlemi yapar.
Bugün internet ortamında baktığımızda sunucular arasındaki bilgi aktarımı ile bu bilgilerin kontrollerini sağlayan mevcutta birçok protokol vardır. En kısa ve en açık ifade ile http uzantısı bu protokollerin içinde yer alır. Sebebi ise http uzantısı olmadığı taktirde bir internet ortamından veri almak mümkün değildir.


HTTP’nin İşlevi Nedir?

İnternette bir web sitesine bağlanılmaya çalışıldığında eğer web sitesi adresinin başına http yazılmaz ise sistem otomatik olarak unu site adının başına yazar. Bunun sistematik bir sebebi vardır. Http, içermiş olduğu protokol kurallarına göre kullanıcıların erişim sağlamak istedikleri adrese bir komut gönderir ve kullanıcılar da bu komutlar aracılığı ile giriş yapmaya çalıştıkları web sitesi adresine bağlanırlar. Başka bir deyişle http’ye daha genel bir çerçeveden bakarak kullanıcıların internet sitelerine bağlanabilmelerine olanak sağlayan anahtardır diyebiliriz.

HTTP Bağlantısı Nedir?

Her gün daha da çok gelişen ve büyüyen internet dünyasında sunucular, başka bir deyişle serverlar ve kullanıcılar ilişkisinde akış sağlayan bilgilerin nasıl aktarılacağını ve ne şekilde aktarılacağını belirleyen birtakım kurallar vardır. Bu düzeni sağlama görevini http bağlantısının üstlendiğini söylemiştik. Aşama aşama bu sürecin nasıl işlediğinden devam edelim. Öncelikle giriş sağlanmak istenen web sitesi adresi adına bir bağlantı kurulur. Bu bağlantı kurma girişiminin ardından istek, web servisine gönderilir. Sonrasında cevap gelir ve bağlantı kurulmak istenen sayfa ile bağlantı gerçekleşir. Bütün bu işlemler çok kısa bir zaman alır. Baştan sonra tüm bu yolculuğun kurallarını Hyper Text Transfer Protocol yani http belirler.

HTTP Tarihçesi

Web bilgi ağının ilk temellerini bilim insanları 1990’lı yıllarda atarken, büyük önem taşıyan erişim işleminin hem doğru hem de güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için oldukça büyük çalışmalar yaptılar. Http ise işte bu çalışmaların sonucunda kazanılmış bir sonuçtur. İlk zamanlarda oldukça basit bir sistemin dahilinde çalışan Hyper Text Transfer Protocol’ün amacı sadede veri taşımaktı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise zaman içinde verilerin taşındığında daha da güvenli bir şekilde çalışmasını sağladı ve son şeklini almış oldu.

HTTP ve İletişimin Temeli

Sadece iki sözcük üzerine kurulu olan bu iletişimde iki sözcükten biri request yani istektir. Bir diğeri ise response sözcüğüdür. Bu da Türkçe anlamı ile cevap sözcüğü. İnternet kullanıcıları tarafınca erişilmek istenen adres ile beraber, sunuculara istek (request)  yollanmış olur. Sunucu tarafından istek değerlendirilir. Cevap kısmında kullanıcı tarafından girilmesi gereken bilgiler var ise örneğin; şifre, kullanıcı adı, elektronik posta bilgisi vs. bunlar girilir ve doğru oldukları taktirde sisteme giriş yapılabilir. Hyper Text Transfer Protocol ise bu noktada güvenli erişimi sağlamış olur. Şifre, kullanıcı bilgisi gibi bilgiler http ile direkt sunucuya iletilir.

HTTP ve HTTPS Farkı

HTTPS yani Hypertext Transfer Protocol Secure, güvenli hiper metin transferi anlamına gelir. İkisi birbirine karıştırılmamalıdır. Güvenli veri aktarımı http ile belli bir oranda gerçekleştirilir. HTTPS ise bu güvenlik düzeyinin artırılmış biçimidir. HTTPS bağlantısı için önce SSL sertifikası alınır. Bu sertifikayı Google sağlar. Belli bir ücret karşılığında alınır. Ardından HTTPS bağlantısı da yine Google tarafından verilir.
 

  • API Nedir? API Nasıl Çalışır? API Nedir? API Nasıl Çalışır?
  • XML Nedir? Ne İşe Yarar? Özellikleri Nelerdir? XML Nedir? Ne İşe Yarar? Özellikleri Nelerdir?