Persona Nedir? 

Tüm e ticaret sitelerinin mevcutta hazır olan bir müşteri kitlesi bulunur. Bundan ayrı olarak hedef kitle olarak belirlenmiş olan müşteri kitleleri de bulunur. E ticaret siteleri için yapılan dijital pazarlama çalışmalarında da belirlenmiş olan bu hedef kitlelere yönelik olarak aksiyon akıp satış başarısı kazanmak mümkündür.

Persona, yapılacak dijital pazarlama stratejisine yön verir fakat bahsedilen bu çalışmalara başlamadan evvel belirlemek gerekir. Çünkü persona, çeşitli bireysel kriterler doğrultusunda belirlenen karakteristik özellikler taşıyan müşteri profillerine denilir. “Kimlik” ve “karakter” anlamına gelen persona, ortalama müşteri profiline sahip olan kişileri belirtmektedir.

Çeşitli araçlar ve çeşitli analizlerden yararlanarak oluşturulan bu hayali kimliğin kurgusu oluşturulan karaktere aittir. Persona, müşterileri tanımak ve de etkileşim sağlamak adına e ticaret siteleri için bir hayli faydalıdır. E ticaret dünyasına yeni adım atan kişilerin de kolaylıkla kullanabileceği bir yöntemdir ve aktif hizmet veriyor olan e ticaret siteleri sahiplerinin potansiyel müşteri kazanımını kolay hâle getirecektir. 

Persona Nasıl Oluşturulmaktadır?

Personadan hedef kitleyi oluşturacak olan müşteri profili için de faydalanılır. Kurgusal bir karakter oluşturulacağı konusunda herkes ortak fikirdedir ancak söz konusu karakteri gerçek birer bireye dönüştürmek, temsil edeceği bireyleri tanımlayabilmek adına fazlası ile yarar sağlayacaktır. Bu sebepten dolayı personanın oluşturulması adına öncelikle birer kimlik kartı meydana getirilir. Sonrasında kişiye bir isim verilerek fotoğraf eklenir. Veri analizi ile oluşturulan bu bilgilerden yola çıkılarak müşterilerin hayali karakterleri şekillenmiş olur. 

Persona İçin Demografik Özellikler Nelerdir?

Persona oluşturma sürecinde çalışmalara yüzeysel olarak başlamakta fayda bulunur. Demografik özellikler, yüzeysel bir kimlik oluşumu oluşturmak için kullanılabilir. İsim ile fotoğrafı da söz konusu demografik özelliklerden faydalanıp oluşturmak mümkündür. Peki demografik özellikler nelerdir? Demografik özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Coğrafi konum
  • Medeni durum
  • Eğitim düzeyi
  • Aylık gelir

Personada Hedef Kitlenin İhtiyaçları ve İstekleri Neden Önemlidir?

Personanın hangi ihtiyaçlar sebebi ile internet üzerinden alışveriş yapıyor olduğunu ve bu alışveriş süreci boyunca ne tür davranışlar sergilediğinin analizini yapmak, hedef kitlenin ve müşterilerin beklentilerini karşılamak adına işleri kolay hâle getirir. Müşteri kitlesinin ilgisini çeken ürünleri ve bu ürünlerin hangi şartlar altında incelendiğini öğrenmek mümkündür.

Oluşturulan karakterin yani personanın, negatif seyirdeki tepkileri e ticaret sitesinin ilerleyişinde önem taşımaktadır. Bu sebepten dolayı oluşturulacak müşteri profilinde kesinlikle itiraz ve şikayetlere de yer vermek gerekir. Personanın web sitesini hangi durumlarda yetersiz bulduğunu ve memnuniyetinin sağlanmadığını, bunlarla birlikte genel çerçevede beklentilerinin listelenmesi ile bir harita meydana getirilebilir.

E-Ticaret Siteleri Persona ile Nasıl Fayda Sağlamaktadır?

E ticaret sitelerinde satış artırmak adına pek çok strateji geliştirilebilir. Söz konusu stratejileri belirlerken farklı kaynaklara da ihtiyaç duyulur. Persona, bu noktada girişimciyi besler. Stratejiden alınan sonuçlarda personanın etkisi bir hayli fazladır. Girişimci, yaratılan kimlikle işi şansa bırakmaktansa o şansı oluşturmuş olur.

Girişimcinin, ürün yelpazesini geliştirmek gibi bir düşüncesi varsa yaratmış olduğu karakterin ihtiyaç ve isteklerine bakabilir. E ticaret sitesinde müşterilerin ilgisini çekmeyen pek çok ürün bulunuyor olabilir. Müşterilerin sürekliliğini sağlamak adına ürün stratejisini doğru belirlemek gerekir.

Bununla birlikte persona oluşturulurken aylık gelir düzeyini de belirlemek gerekir. Ortalama sepet tutarı kriterine sahip bir persona var ise fiyatlandırma konusunda müşterileri kaybetmemek adına fiyatı ve maddi konuları dikkate almak gerekir.

Önemli olan bir diğer husus da marka stratejisidir. Marka stratejisi, e ticaret sitesinin marka kalitesinin müşteriler tarafından belirlenmiş değer ve güven artıran çalışmalarından oluşur. Stratejilerin etkileri markanın her kısmında görünür şekilde olmalıdır. Kullanıcı kendi istek ve taleplerine kendine özgü şekilde yanıt verebilmelidir.

  • OOP (Nesne Yönelimli Programlama) Nedir? OOP (Nesne Yönelimli Programlama) Nedir?
  • Web Sitesi Bakımı ve Güncelleme Çalışmaları Web Sitesi Bakımı ve Güncelleme Çalışmaları