Günümüzde bilgisayar kullanımı her geçen gün daha da artarak gerek akıllı cep telefonları, gerekse sabit bilgisayarlar vasıtasıyla neredeyse her evde mevcut hale gelmiş bulunmaktadır. İnternet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıya daha yüksek kalitede internet bağlantısı sağlamak adına geliştirilen cihazlar tercih edilmeye başlanmıştır. İnternet bağlantısının daha yüksek hızlarda sağlanabilmesi adına kullanıma sunulan cihazlardan biri de modemdir.

Modem Nedir?

Kısaca ağ bağlantı cihazı olarak adlandırılan modemler; analog ses sinyalini dijitale dönüştüren, bilgisayardan gönderilen dijital sinyalleri de analog sinyale dönüştürmek suretiyle veri akışının sağlanması amacıyla tasarlanmış cihazlardır. İnternete erişim sağlamak, yerel ağ bağlantısı oluşturma görevini yerine getiren modemler internet bağlantısını telefon hatları aracılığı ile sağlamaktadır. Modemler bağlantı şekillerine göre;

  • VDSL, ADSL modemler,
  • Dâhili modemler,
  • Harici modemler,
  • Dial-up modemler gibi çeşitlere sahip bulunmaktadır.

VDSL Modem Nedir?

VDSL modem, internet kullanıcılarına yüksek bant genişliği sunulan hizmetin alınabilmesine mümkün kılan bir cihazdır. VDSL açılımı (Very High Speed Digital Subscriber Line) çok yüksek hızda dijital abone hattı şeklindedir. Bu tür modemlerde veri iletimi bakır kablolar aracılığıyla yapılmakta, internet bağlantısını sağlayan santrale yakın mesafelerde bulunan aboneler yüksek bant genişliğinden yararlanarak internet kullanımlarını yüksek hızla yapabilmektedir. VDSL modemlerde olduğu gibi ADSL modemler de bakır kablo aracılığı ile iletim yapmalarına rağmen VDSL modem ile alınan hizmet 100 Mpbs oranına kadar yükselebilen bir bant genişliğine sahiptir.

VDSL modem kullanımı genellikle santrale yakın bölgede olan abonelere avantaj sağlar. Günümüzde santrale kadar olan mesafelerde fiber kablo kullanılmakta olup, santralden sonrası için kullanılacak modemin türüne göre internet hızında değişkenlik sağlanmaktadır. VDSL hizmetinden faydalanabilmek için internet bağlantısında VDSL modem kullanılması gerekir. Ancak günümüzde aynı modem üzerinden hem ADSL hem VDSL desteği sağlayabilen modemler olması sebebiyle kullanıcılar bu tür cihazlarla internet hızında daha yüksek seviyeler elde edebilmektedir.

ADSL Modem Nedir?

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) asimetrik sayısal abone hattı olarak adlandırılan ve internet bağlantısı sağlamak adına kullanılan bir tekniktir. Sistemin çalışma prensibi, tek bir telefon bağlantısı ile hem ADSL hattına hem de gelen çağrılara cevap verebilmek şeklindedir. Genellikle bu tür bağlantılar santralden 4 km mesafeden daha uzak yerlere dağıtım yapmaz. Ancak kablo bağlantıları bu tür bir erişime olanak sağlıyorsa bu mesafe 8 km uzaklığa kadar bağlantı sağlanmasını mümkün kılabilir. Bakır teller kullanılarak yüksek hızda veri, görüntü ve ses iletimini eş zamanlı olarak sağlayabilen ADSL modem teknolojisi; mevcut bulunan telefon hattının daha etkili kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir teknolojidir.

VDSL Modem Ne İşe Yarar?

VDSL modem, internet hizmet sağlayıcıları açısından da kullanıcılar bakımından da gerçek bir devrim niteliğinde yarar sağlayan bir sistemdir. VDSL modeme sahip kullanıcılar 50 Mbps hız düzeyine santrale olan uzaklıkları 250-300 metre uzaklıkta bile olsa erişebilmektedir. Günümüzde daha eski bir teknoloji olan ADSL modemlerle1000-1500 metre uzaklıktan 13 Mbps düzeyine bile ulaşmak mümkün değilken, VDSL modemler sayesinde asgari hız düzeyi çok daha yükseklerde sağlanabilmektedir. VDSL modemin en büyük özelliklerinden biri, bağlantı hatları uzak dahi olsa yoğun hızda veri transferinin yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Ayrıca VDSL teknolojisi sıkıştırılmış video aktarımlarına onay veren bir altyapıya sahip olması bakımından da kullanıcıya önemli avantajlar sağlamaktadır.

ADSL Modem ile VDSL Modem Arasındaki Farklar

VDSL modem tarafından sağlanan potansiyel bant genişliğine sahip olmak için kullanıcının merkez santrale yakın bir yerde bulunması gerekir. ADSL modem ile VDSL modem arasındaki en önemli fark internete bağlanma hızıdır. ADSL bağlantısı olup da VDSL modem ile bağlantı yapılabilmek mümkün olmadığından dolayı ADSL aboneliği VDSL bağlantısını desteklemeyecektir. ADSL abonesi olan bir kullanıcı mevcut altyapı ile VDSL abonesi olamaz. ADSL ile VDSL arasındaki en temel ayrım erişim hızıdır. ADSL üzerinden elde edilebilecek internet erişim hızı sınırlıdır.

Bazı farklı etkenler sebebiyle bu hızın daha da aşağı seviyelere düşmesi de olanak dâhilindedir. Erişim hızını farklılaştıran faktörlerden biri de, sistemlerde kullanılan bakır tellerin kalitesi ve niteliğidir. Bazı hallerde aynı bölgelerde bulunan VDSL kullanıcıları bağlantı hızları açısından farklılıklarla karşılaşabilmektedir. ADSL siteminde kullanılan bakır kablolar orta kalitededir ve verileri ses trafiğinin etkin olmadığı frekanslardan göndermektedir.

ADSL sistemi herhangi bir ek yatırıma ihtiyaç duymadan mevcut telefon altyapısını kullanır. Bu işletme adına bir avantaj olmakla birlikte, erişim hızının daha düşük olmasından dolayı müşteri açısından aynı avantajı sağlamaz. Bu sebeple internet bağlantılarında daha hızlı ve pratik kullanıma sahip olmak isteyen kullanıcılar VDSL teknolojisine giderek daha fazla ilgi göstermektedir. VDSL ile ADSL arasında neredeyse 10 kat kadar yüksek bir upload farkı görülmektedir.

İnternet Bağlantı Çeşitleri

Günümüzde yaşamın her alanında zorunlu bir ihtiyaç haline gelen internet kullanımı, yeni geliştirilen teknolojilerle daha hızlı ve sorunsuz erişime olanak sağlamaktadır. İnternet bağlantıları:

  • DSL,
  • VDSL,
  • VDSL-Vectoring,
  • FTTH biçimindedir.

DSL dağıtım sisteminde kullanılan kablolar; santralden kullanıcının bulunduğu caddeye, caddeden kapı önüne ve dağıtım kutusuna kadar tamamen bakırdır. Dış etkenlerden kolayca etkilenebilmesi sebebiyle DSL teknolojisi fiber optik kablolara oranla daha düşük iletim kapasitesine sahip bulunmaktadır. Bu teknolojide maksimum hız 16 Mbps civarındadır.

VDSL ile DSL teknolojisindeki fark, dağıtım verilerin dağıtıldığı santralden başlayarak kullanıcı kutusuna kadar giden kabloların fiber optik olmasıdır. Bakır kablolar gibi dış etkenlerden etkilenmesi söz konusu olmadığından    dolayı VDLS teknolojisinde veri aktarımı çok daha hızlıdır. Bu tür donanımlarda VDSL teknolojisiyle 50 Mbps hıza ulaşmak mümkündür.

Klasik VDSL teknolojisinin iki katı hıza ulaşabilen VDLS Vectoring ise VDSL teknolojisinde kullanılan fiber optik kablolarla veri aktarımı yapmaktadır. Aralarındaki fark ise Vectoring teknolojisinde evlerin önündeki dağıtım kablosundan eve kadar ki mesafede bakır kabloların kullanılıyor olmasıdır. Klasik VDSL den ayıran en önemli özellik kullanıcıların ev önündeki dağıtım kutularına eklenmiş olan Vectoring teknolojisidir. Günümüzde kullanılan modern kulaklıklarda da vectoring teknolojisi kullanılmakta, böylece dış ortam sesleri ve cızırtı yaratan sinyallerin üzeri örtülerek kaliteli ses aktarımı sağlanmaktadır.

FTTH teknolojisinde ise maksimum hız 200 Mbps düzeyindedir. Bunu sağlayan en önemli faktör, sinyallerin dağıtımının yapıldığı santralden kullanıcının evine kadar olan mesafe fiber kablolarla döşenmektedir. FTTH (Fiber To The Home) açılımı da eve kadar fiber şeklindedir. Fiber optik kabloların en önemli özelliği dış etkenlere karşı dayanıklı olmasıdır. Bu özellik sayesinde veri hızında herhangi bir kayıp yaşanmadan kullanıcıya erişim sağlanabilmektedir. Bu teknoloji daha çok büyük şehirlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

VDSL teknolojisi günümüzde çoğunlukla çok katlı binaların her bir dairesine kısa mesafeli hatlar döşenmek suretiyle kullanılmaktadır. Bunu sağlayan, VDSL teknolojisinin çoğul ortam trafiğine uygun yapıda olmasıdır. ADSL teknolojisinde olduğu gibi mevcut telefon hatlarının kullanımını mümkün kılan teknoloji, ekstra maliyet getirmemesi sebebiyle de önemli bir avantaja sahip bulunmaktadır. VDSL modemler de diğer modemler gibi bilgisayar ve telefon hatları üzerinden internet erişimine olanak sağlar.

  • Arama Motoru Nedir? Arama Motoru Nedir?
  • İnternet Sitesi Açmak ve Kurmak İçin Neler Yapmak Gerekir? - 2021 İnternet Sitesi Açmak ve Kurmak İçin Neler Yapmak Gerekir? - 2021