Database Nedir?

Hatasız bilgi yönetimi yapılabilmesi için bugün database çok önemli bir yere sahip. Türkçe tanımıyla veritabanı şirketler ve kurumların hedef kitlelerini daha yakından tanımasına, onlara yönelik kampanyalar düzenlenmesine ve verin düzenli ve risksiz şekilde kayıt altında tutulmasına yardımcı oluyor. Database nedir? Veritabanı yönetim sistemleri nelerdir? Veritabanı tasarımı ne işe yarar? İşte database hakkında bilinmesi gerekenler!

Belli bir amaca yönelik olarak kaydedilmiş ve düzenlenmiş bilgilerin tümüne database yani veritabanı deniyor. Veritabanının esas amacı ise aslında büyük kurumsal verileri işlemek ve bu verileri dijital ortamda kayıt altında tutmak. Yedeklenen ve kontrol edilen bilgilere daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmenin yolu doğru planlanmış bir veritabanından geçiyor. Bunun için de veritabanının çok iyi yönetilmesi gerekiyor.

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Çeşitli veritabanı yönetim sistemleri var. Bu sistemler veri modelleme çeşitlerine ve sundukları özeliklere göre değişiyor. İhtiyaçlara göre tercih edilen database yönetim sistemlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Relational Database Management System) 
 • NoSQL Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Not Only SQL Database Management System)
 • Columnar Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Columnar Database Management System)
 • In-memory Veri Tabanı Yönetim Sistemi (In-Memory Database Management System)
 • Cloud-based Veri Yönetim Sistemi (Cloud-based Data Management System)

İlişkisel Veritabanı

İlişkisel veritabanı veritabanlarındaki tabloların mantık içerisinde ilişkilendirilerek bir arada tutulduğu yerdir. Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle Database RDBMS, MySQL, Sybase, Mongo DB ve Berkeley DB.; İngilizcesi Relational Database Menagement System (RDBMS) olan İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleridir. Peki, ilişkisel veritabanı ne işe yarıyor? Yani bilgilerin düzenlenmesi, bir arada tutulması, saklanması kurumlar ve şirketler için neden bu kadar önemli olabilir? Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var; bilgi topluluğunun depolanması için kurulan veritabanı, verilerin merkezi kontrolünü sağlıyor. İlişkisel veritabanı (RDBMS) ile de veritabanlarının yapısı düzenlenebiliyor. Böylelikle verileri daha etkin bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Verilerin kurtarılması da bu sistem sayesinde kolaylaşıyor. İlişkisel veritabanı verilerin tanımlanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlıyor.

Veri Tanımlama Nedir?

Veri tanımlama, hangi verilerinizi saklayacağınızı belirlemeniz demek oluyor. Sistem sayesinde verilerinizi ilişkilendirerek saklayabiliyorsunuz. İlişkilendirme biçimini de tanımlıyorsunuz.

Veri Yönetimi Ne İşe Yarar?

Veri yönetimi verilerle birçok farklı şekilde çalışabilmeyi mümkün hale getiriyor.  Dilediğiniz verilerin arasından seçim yapabilmeniz ve verilerinizi sıralayabilmeniz veri yönetimi ile olabiliyor. Aynı zamanda verilerinizi özetleyebiliyor ve güncelleyebiliyorsunuz.

Veri Denetiminin Avantajları

Verilerin denetlenebilmesi veritabanının sağladığı en önemli avantajlardan biri. Veri denetiminin avantajları ise şunlar:

 • Verilere kimlerin ulaşabileceğini,
 • Kimlerin verilerinizi güncelleyebileceğini,
 • Verileri sisteme kimlerin ekleyebileceğini tanımlayabiliyorsunuz.

Tüm bunların kontrolünü de yine veri denetimi sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Veritabanı Yönetim Türleri Nelerdir?

Veri yönetimi konusundaki ihtiyaçları karşılayan çeşitli veritabanı yönetim sistemleri mevcut. Bunlar arasında öne çıkan veri tabanı yönetim sistemleri ise şunlar:

 • Oracle Database
 • Adaptive Server Enterprise
 • Microsoft Access
 • IBM DB/2
 • Informix
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Visual FoxPro
 • PostgreSQL
 • Teradata
 • CSQL
 • MySQL
 • OpenLink Virtuoso

Veritabanı Tasarımı Evleri Nelerdir?

Mantıksal tasarım ve fiziksel tasarım olarak ayrılan veritabanı tasarım aşamalarının çeşitli evreleri mevcut. Problemin tanımlanması, sistemin irdelenmesi, veritabanı kullanacak olan kurumun ihtiyaçlarının belirlenmesi, veritabanını oluşturan bilgilerin özelliklerinin belirlenmesi, raporların belirlenmesi ve tabloların normalize edilmesi mantıksal tasarımın evlerini oluşturuyor.

Fiziksel tasarımın ise evleri şunlar:

 • Varlıkların yaratılması,
 • Form tasarımının gerçekleştirilmesi ve veri girişinin sağlanması,
 • Rapor tasarımının uyarlanması,
 • Veri tabanının daha rahat kullanılabilmesi için destek programların yazılması,
 • Sistemin denenmesi ve dokümantasyon yapılması.
 • Steve Jobs’un Başarı Hikayesi Steve Jobs’un Başarı Hikayesi
 • Kripto Saldırıda Güvenli Veri Yedeklemenin Önemi Kripto Saldırıda Güvenli Veri Yedeklemenin Önemi