Veri tabanı bugün bilgisayar teknolojilerindeki en önemli kavramlardan biri. Bilgilerin hatasız bir şekilde yönetilmesi için veri tabanı çok büyük önem taşıyor. Özellikle de şirketler bazında. Çünkü müşterilerin bilgilerinden şirket hesaplarına, raporlamalardan önemli dijital belgelere kadar her şeyi bilgisayarda dosya dosya kayıt altında tutmanın ve bunları en iyi şekilde yönetebilmenin yolu veri tabanından geçiyor. Veri tabanı sistemleri için Pomelo Soft’tan en iyi hizmeti almak mümkün oluyor.

 Veri tabanıbelli bir amaca yönelik olarak kaydedilmiş ve düzenlenmiş bilgiler demek. Tabii bunun bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi demek. Özellikle şirketler adına veri tabanı oldukça büyük önem taşıyor. Müşteri listeleri, adres ve bilgileri, finansal tüm veriler, önemli telefon numaraları, mail adresleri… Bu liste daha uzar gider. İşte tüm bunları dijital ortamda dosyalamak, kayıt altında tutmak ve gerek duyduğumuz zaman hızlı bir şekilde karşınıza çıkarmak için iyi bir veri tabanına ihtiyacınız var. Tüm bunları dijital ortamda yönetmeye yarayan veri tabanının esas amacı büyük kurumsal verileri işlemek ve dijital ortamda kayıt altında tutmak.

Veri Tabanını Doğru Planlayın

Veri tabanının doğru planlanmış olması ve tasarımının iyi bir şekilde yapılmış olması önemli. Böylelikle yedeklediğiniz tüm bilgilere daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ulaşmanız mümkün oluyor. Veri tabanı tasarımında mantıksal ve fiziksel tasarım olmak üzere ayrı evreler bulunuyor. Problemin tanımlanması, sistemin irdelenmesi, veri tabanı kullanacak olan işletmenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, veri tabanını oluşturacak olan bilgilerin özelliklerinin belirlenmesi, raporların belirlenmesi ve oluşturulacak tabloların normalleştirilmesi mantıksal tasarımın evrelerini oluştururken; varlıkların yaratılması, form tasarımının gerçekleştirilmesi ve veri girişinin sağlanması, rapor tasarımının uyarlanması, veri tabanının daha rahat kullanılabilmesi için destek programların yazılması, sistemin denenmesi ve dokümantasyon yapılması, fiziksel tasarımın evrelerini oluşturuyor.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Nelerdir?

Veri modelleme çeşitleri ve sundukları farklı özelliklerin olduğunu da söyleyelim. Buna göre de veri tabanı yönetim sistemleri bulunuyor ve bu sistemler hem ihtiyaçlara hem de verilerin özelliklerine göre değişiyor. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Relational Database Management System) , NoSQL Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Not Only SQL Database Management System), Columnar Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Columnar Database Management System),  In-memory Veri Tabanı Yönetim Sistemi (In-Memory Database Management System), Cloud-based Veri Yönetim Sistemi (Cloud-based Data Management System) veri tabanı yönetim sistemleri olarak sıralanıyor.

Veri Tabanı ile Neler Yapılabilir?

Veri tabanı için bilgilerin yönetilmesini sağlayan sistem dedik. Birden çok tablonun ilişkilendirilerek bir arada tutulduğu veri tabanlarına ilişkisel veri tabanı deniyor. Peki bu ne demek oluyor, yani veri tabanı ile neler yapılabiliyor? Öncelikle veri tabanının verilerinizin merkezi kontrolünü sağlayan bir tür kayıt takip sistemi olduğunu söyleyelim. Yani veri tabanı sayesinde ilgilerinizi hem kaydediyor hem de kontrol edebiliyorsunuz. İlişkisel veri tabanı (RDBMS) ile de veri tabanlarının yapısı düzenlenebiliyor. Böylelikle veriler çok daha etkin bir şekilde saklanabiliyor. Veri tabanı sistemleri sayesinde veriler tanımlanabiliyor, yönetilebiliyor ve en önemli işlevlerinden biri olarak denetlenebiliyor. Verilerin tanımlanması için hangi verilerin saklanacağının belirlenmesi demek. Veri yönetimi ise verilerle birçok farklı şekilde çalışılabileceği anlamına geliyor. Böylelikle istenilen veri seçilip sıralanabiliyor. Veriler özetlenebildikleri gibi güncellenebiliyor da. Veri denetimi ise kimlerin bu verilere ulaşabileceğini, kimlerin verileri güncelleyebileceğini ve kimlerin sisteme veri ekleyip çıkarabileceğinin kontrol edilmesini sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.

Veri Tabanı Yönetim Türleri

Veri yönetimi konusunda da değişen ihtiyaç ve beklendiler var tabii. En popüler olan veri tabanı yönetim sistemlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase. Bu sistemlerle birlikte aynı zamanda farklı veri tabanı türleri de var.

Paylaşmalı Veri Tabanları: Veri tabanının birden fazla fiziksel ortamda depolanması anlamına geliyor. Merkezi veri tabanı kısımlara ayrılıyor, her uzak işlemciye kendi alanında hizmet edebilmesi adına gereken veri sağlanıyor.

Nesne Ağırlıklı Veri Tabanları: Daha çok finans ve pazarlama alanında kullanılan bu sistem; grafiksel bilgilerin, imaj ve fotoğrafların, tüm ses ve video dosyalarının depolanmasını sağlıyor.

Hiper Medya Veri Tabanları: Modüller arasındaki bağlantıları gösteriyor ve kullanıcılar modülden modüle kendi yolunu seçerek geçebiliyor.

Çok Boyutlu Veri Analizi: Aynı veri farklı boyutlarıyla görülebiliyor.

Veri Bankaları: İşletmelerin tüm verilerinin depolandığı, güncel tarih bilgileriyle saklandığı veri tabanı yazılımları.

Veri Tabanı Programcısı Kimdir, Neler Yapar?

Veri tabanı oluşturma becerisine sahip ve kod yazabilen uzmanlara veri tabanı programcısı deniyor. Bilgisayar sistemlerinde yazılık ve donanım kurulumu yapan veri tabanı programcıları bakım, onarım ve yedekleme gibi işlemleri de gerçekleştiriyor. Pomelo Soft profesyonel veri tabanı programcınız olarak size en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. Veri tabanı programcısının neler yaptığını sıralayacak olursak, en başa şunları yerleştirebiliriz:

  • Bir işletmenin hem iş güvenliğini hem de iş sağlığını gözeten çalışmalar gerçekleştirir.
  • İhtiyaçları değerlendirir, buna göre araştırmalar yapar ve bilgisayar donanımı ve yazılımını kurar.
  • İşletim sistemi oluşturmanın yanında gerekli olduğunda hataları giderir.
  • Veri girişi yapar. Veri tabanı programının kurulumunu yaparak programı yönetir.
  • Güvenli ağ ortamı oluşturur.
  • Web Sitesi Nasıl Yapılır? Web Sitesi Nasıl Yapılır?
  • HTML Nedir? HTML Nedir?