Yazılan kodlar ne kadar karmaşık ve uzun olursa, yazılımcıların verimliliğini de bir o kadar düşürür. Komplike programlar, takımların ve kişilerin beraber uyumlu bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkar. Proje içerisindeki kişiler, proje detayına hakimken projeye saha sonra dahil olacak kişiler projenin kod yapısından habersizdir. Sonradan dahil olan kişinin projeye fayda sunabilmesi için öncesinde var olan kodları okuyup anlaması gerekir. Bu noktada devreye temiz kod (clean code) girer.

Bu terim yeni başlayanlar için başta kafa karıştırıcı sanılabilir. Kodun temizi nasıl olur? Buna temizleme eyleminin tersini düşünerek başlamak kolaylık sağlayacaktır. Dağınık bir mutfak tezgahı ile dağınık bir kod arasında mantık benzerliği vardır. Dağınık mutfak tezgahında çok sayıda bardak ve tabak, kirli tencereler, yemek artıkları, kötü dizilmiş kesici aletleri görmek mümkündür. Esasında dağınık kodda da buna benzer elementler vardır. Pek çok kod satırı, kötü ad verilmiş değişkenler, birden fazla sınıfın tek bir dosya içinde toplanmış halleri…

Temiz kod kavramı adının anlamını taşıyan bir kavram değildir. Bu kavramdan kasıt; kodların işlemesi, yapısı, düşmediği tekrarlar, düzenli ve anlaşılır biçimleridir. Bir projenin kodlamasını bitirmek bir yana kodlama aşamasında dahi kolayca anlayabilirsiniz. Yani elinizdeki kodlarla ne yaptığınızı, hangi komutu vermek istediğinizi, hangi yöntem ile soru çözümlediğinizi anlamak mümkündür. Ancak aradan biraz zaman geçince projede kullanılan kodlar anlaşılmaz gelebilir. Bu problemi yok etmenin en sağlıklı yolu temiz kod yazarak çalışmaktır.

Temiz Kod  Kullanmanın Faydaları

  • Kodları anlamak daha kolaydır.
  • Kodun hangi komut için kullanıldığı anlaşılır.
  • Uzun zaman sonra projeye dönüldüğünde dahi devam etmek kolaydır.
  • Başkaları da kolaylıkla anlayabilir.
  • Daha kolay korunur.
  • Daha kolay test edilir.

Temiz Kod Yazabilme Konusunda 7 İpucu

 

Basit, Okunulabilir Kodlar

İlk adım, kodu olabildiği kadar okunabilir ve basit tutmaktır. Bu şekilde daha iyi bir kalitede kod üretebilir ve sorunları daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Geliştirici gruplarında çalışmak daha kolay olur ve esnek bir kod tabanına sahip olmuş olursunuz.

 

Yazılan Kodu Anlamaya Çalışın

İlk olarak “if else” ifadesine sahip olan basit biçimde bir kod yazıyorsanız dahi kodu öncelikle kağıda yazarak başlayın. Böylece kodun ardındaki fikri anlamak kolay olur ve algoritma ile tüm derleyici süreci daha pratik ilerleyerek mantıklı görünecektir.

 

Açıklama Satırları

Hata ayıklama, güncelleme, analiz etme ve diğer programlama sonrasındaki aktivitelerin kolay ve verimli hale getirmek açıklama satırlarıyla mümkündür. Eğer ekip çalışması ile proje üretiliyorsa açıklama satırları diğer kişilerin de kod hakkındaki fikirleri ve mantığı anlamalarını hızlandıracaktır.

Tekrarlanan Kodların Optimize Edilmesi

Daha önceden yazılmış kodların tekrar tekrar yazılmasını önlemek için sınıfların, fonksiyonların, örneklerin kullanılması işlemidir.  Daima daha iyi sonuç verir.

 

Sınıflara Ayrılan Kodlar

Kodlamalara dair yapılan sınıflamalar hayatımızın her alanında ihtiyaç duyulan düzenlemelere benzer. Bir markette bile raflar arasında dolaşırken dikkat etiğimiz düzen sayesinde aradığımızı daha kolay buluruz. Kodlamalardaki sınıflandırma işlemi de bu mantıkla aynıdır. Kodları okumak ve aradığımızı bulmak daha basite indirgenmiş olur.

Kodları Adlandırmak

Kodları doğru düzgün bir şekilde adlandırmak herhangi birinin de kodlamaya dair bilgi sahibi olması noktasında önemli adımlardan biridir. Oldukça önemli bir adım olmasına rağmen çoğu zaman unutulmakta ya da ihmal edilmektedir. Doğru bir isimlendirme kuralı ile bir kod için sıradaki düzenlemelerin kapıları ile güncellemelerinin açık olması mümkündür.

 

Keşif

Fırsat buldukça üretmeye çalışmak sadece yazılımcılar için değil her meslek grubu için oldukça büyük bir yatırımdır. Çevrimiçi kurslar, deneyimli kodlayıcılar gibi pek çok kaynaktan faydalanılabilir.

 

  • 2020’nin Teknoloji Trendleri 2020’nin Teknoloji Trendleri
  • 8 Adımlık Sosyal Medya Krizlerini Yönetme Rehberi 8 Adımlık Sosyal Medya Krizlerini Yönetme Rehberi